ستاد اکرام کمیته امداد امام خمینی استان سمنان

درگاه پرداخت اینترنتی

بانک ملت
به درگاه پرداخت اینترنتی ستاد اکرام ایتام استان سمنان وابسته به کمیته امداد امام خمینی(ره) خوش آمدید
حامیان ایتام، محسنین و طرح شفا که دارای کارت های عضو شتاب می باشند می توانند مبالغ تعهدی خویش را از طریق اینترنت و به صورت آنلاین پرداخت نمایند این پرداخت مشابه خرید اینترنتی می باشد با این تفاوت که برای پرداخت شناسه واریز که به حامیان اختصاص یافته است نیز الزامی می باشد
کمیته امداد امام خمینی
کد شناسه مختص حامیان
:شناسه پرداخت
 
مبلغ تعهدی(ریال):
نکته: درصورت تمایل برای واریز پول به حساب عمومی ستاد اکرام استان سمنان از شناسه 2110000223 استفاده نمایید
كلیه كارتهای عضو شتاب پذیرفته می شود
لوگو بانك ها